GEBOUWEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Jaarlijks beheer en onderhoud

Gerco voert al jaren het beheer en onderhoud uit aan de brandwerende scheidingen van alle gebouwen van de Universiteit Maastricht. 

Beheer en onderhoud van monumenten

Tienduizenden sparingen en doorvoeringen in 25 van de circa 40 gebouwen van de Universiteit Maastricht zijn de afgelopen jaren gecontroleerd, gerepareerd of zelfs geheel vervangen. Het beheer en onderhoud van de brandwerende scheidingen op gebied van installatiedoorvoeringen van alle circa 40 gebouwen van de universiteit is in goede handen bij Gerco Brandpreventie.  Bijna dagelijks werken de monteurs van Gerco aan het brandveilig maken van deze gebouwen. Het unieke aan deze gebouwen is dat men hier vaak te maken heeft met monumentale gebouwen, waarbij de brandveiligheidsadviseur van de universiteit in samenspraak met het bevoegd gezag (o.a. brandweer en gemeente) en de monumentencommissie maatwerk moet leveren om een gebouw op de juiste wijze brandveilig te maken. Wij zijn trots dat Gerco Brandpreventie haar steentje hier aan bij mag dragen. 

Interesse in een oplossing voor u?

Geef een van onze medewerkers een belletje.

Maarten Kleijne
T: 0182 38 35 77

Gerco Brandpreventie B.V.

Vrouwenmantel 5
2871 NJ Schoonhoven
Postbus 11
2870 AA Schoonhoven

KVK: 29020504
IBAN: NL12 INGB 0996 068 554

Ontwerp en realisatie door