BEHEER EN ONDERHOUD
VOLDOEN AAN UW ZORGPLICHT

BEHEER EN ONDERHOUD

Het onderhoud en gebruik van een gebouw is doorlopend proces. In de loop der tijd zullen er mutaties plaatsvinden, die de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak manco’s vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd.
Een extra kabel- of leidingdoorvoer is immers zo aangebracht. Het totaalpakket wat Gerco te bieden heeft is ideaal, want zo heeft u één aanspreekpunt voor uw brandveiligheid.

7 stappenplan inspectie, beheer en onderhoud brandscheidingen

1. Inspecteren

2. Constateren

3. Registreren

4. Hercoderen

5. Communiceren

6. Onderhouden

7. Beheren

Inspectie, onderhoud en beheer van brandscheidingen

Om ervoor te zorgen dat de (brand)veiligheid van uzelf, uw medewerkers en bezoekers niet in het geding komt, is het van groot belang om de inspectie, het onderhoud en  beheer van uw brandscheidingen goed te organiseren. Op deze wijze worden onverwachte kosten voor het herstellen van gebreken aan de brandscheidingen voorkomen. Er wordt tevens voldaan aan de eisen voor de inspectie, het onderhoud en het beheer van brandwerende afdichtingen in het Bouwbesluit, artikel 1.16 lid 2: Zorgplicht.

Beheersprotocol

Aan de hand van het logboek, dat u heeft ontvangen nadat Gerco werkzaamheden voor u heeft verricht, kunnen wij in samenspraak met u de frequentie bepalen van de periodieke inspectie en het onderhoud van uw brandwerende scheidingen. Wij ontzorgen u van de periodieke inspectie tot aan het onderhouden en indien nodig herstellen van gebreken aan uw brandscheidingen. Uiteraard is het beheer van de (digitale) logboeken, (AutoCAD) tekeningen en garantiecertificaten inbegrepen in onze dienstverlening.

In het logboek brandwerende doorvoeringen zijn mutatielijsten opgenomen welke elke aannemer of installateur dient in te vullen bij werkzaamheden welke worden verricht aan de brandwerende scheidingen in uw gebouw. Deze mutaties worden, naast het inspecteren van de overige brandwerende scheidingen, tijdens de periodieke inspectie meegenomen door onze monteur. Er wordt tijdens deze periodieke inspectie direct beoordeeld of herstel noodzakelijk is en/of de eventueel toegepaste brandwerende voorzieningen door de aannemer of installateur zelf op de juiste wijze zijn aangebracht.

Uit onderzoek blijkt dat een periodieke inspectie van alle brandwerende scheidingen in uw gebouw niet noodzakelijk is om de brandveiligheid te waarborgen. De periodieke inspectie van brandwerende scheidingen kan in overleg met u volgens een bepaalde cyclus worden uitgevoerd, waarbij per periodieke inspectie bijvoorbeeld een bouwdeel, vleugel of een aantal verdiepingen worden geïnspecteerd en onderhouden. Ook kan bijvoorbeeld worden bepaald om jaarlijks 25% van alle brandwerende scheidingen te inspecteren en onderhouden zodat u eens per 4 jaar alle brandwerende scheidingen in het gebouw hebt geïnspecteerd en onderhouden en dit hebt vastgelegd in het logboek.

Risicoanalyse

Op basis van een eenvoudige risicoanalyse en het bepalen van de mutatiegraad in uw gebouw kan er bepaald worden dat gebouwen, delen van gebouwen en/of specifieke gebruiksfuncties extra aandacht nodig hebben. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de technische schachten, technische ruimtes en data- en serverruimtes. Uiteraard wordt ook gekeken naar de continuïteit van uw bedrijfsprocessen. In overleg met u bepalen wij dan de frequentie van de periodieke controle.

Mobiele inspectie applicatie

Gerco Brandpreventie heeft een inspectie-app voor de smartphone ontwikkeld. Daarmee is het door middel van een QR-code mogelijk om bijvoorbeeld de locatie van de (brandwerende) doorvoer, technische gegevens over de doorvoer en beeldmateriaal zoals een foto voor en na uitvoering van de werkzaamheden te koppelen aan de brandveiligheidsvoorzieningen.

Nog geen logboek aanwezig?

Op basis van artikel 1.16 uit het Bouwbesluit dient u als gebouweigenaar en/of beheerder te kunnen aantonen dat u het onderhoud en beheer van de brandwerende scheidingen adequaat heeft georganiseerd. Het aanleggen van een (digitaal) logboek is een manier om aan deze verplichting te voldoen, zodoende is dit ook ons vertrekpunt van een 7 stappen plan voor inspectie, onderhoud en beheer van uw brandscheidingen.

Kwaliteitsverklaring

Nadat wij het periodiek onderhoud hebben afgerond werken wij uw (digitale) logboeken en (AutoCAD) tekeningen bij en wordt een garantieverklaring afgegeven op de werking van de toegepaste brandwerende materialen. Daarmee voldoet u volledig aan de zorgplicht voor de brandwerende scheidingen in uw gebouw.

Herstel op afroep

Constateert u gebreken aan de brandwerende scheidingen in uw gebouw, neemt u dan contact op met Gerco voor het direct herstellen van deze ongewenste situatie. Dankzij onze flexibiliteit, landelijke dekking en het grote aantal monteurs in de buitendienst kunnen wij u snel van dienst zijn!

Het totaalpakket wat Gerco te bieden heeft is ideaal, want zo heeft u één aanspreekpunt voor uw brandveiligheid.

resultaat

Brandveiligheid en kwaliteit

Gerco biedt een totaaloplossing voor brandveiligheid. Onze brandwering stopt brand, houdt vluchtwegen veilig en voldoet aan het bouwbesluit.
Door middel van een projectdossier, inspectie, onderhoud en beheer is kwaliteit van de brandscheidingen geborgd.

Invulling zorgplicht

Door uw gebouw brandveilig te laten maken door Gerco geeft u invulling aan de zorgplicht. U gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen. Veiligheid is immers het allerbelangrijkst.

Realisatie omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Gebouweigenarenen gebouwbeheerders zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen hun gebouw. Door onze brandpreventie geeft u invulling aan de zorgplicht en realiseert u uw omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning).

Lars Kleijnendorst

Neem direct contact op

Voor meer informatie over beheer en onderhoud kunt u contact opnemen met Lars Kleijnendorst (Accountmanager Beheer & Onderhoud).

Lars Kleijnendorst
T: +31 (0)6 48 45 75 89
E: lkleijnendorst@gerco.com

Gerco Brandpreventie B.V.

Vrouwenmantel 5
2871 NJ Schoonhoven
Postbus 11
2870 AA Schoonhoven

KVK: 29020504
IBAN: NL12 INGB 0996 068 554

Ontwerp en realisatie door