GERCO brandpreventie

Vertrouwen en Kwaliteit

Vertrouwen

Vertrouwen krijg je niet zomaar, dat moet je verdienen. Gerco heeft de voorbije dertig jaar volop geïnvesteerd om zijn reputatie als dé brandpreventiespecialist van Nederland op te bouwen. Met succes. Het bedrijf staat bekend als een betrouwbare leverancier en uitvoerder van brandwerende afdichtingen. Inspecteurs in het gehele land  (h)erkennen de Gerco-kwaliteit en spreken hun vertrouwen uit door inspecties vlot te laten verlopen. Indien gewenst schakelt Gerco gerenommeerde adviesbureaus in om zijn systemen te laten controleren op hun kwaliteit.

Kwaliteit

Bij Gerco staat het leveren van kwaliteit altijd voorop. Dat wordt zowel in de praktijk als qua certificeringen bewezen. Gerco werkt al meer dan 15 jaar volgens ISO 9001 en VCA** normen en levert waarnodig onder erkende kwaliteitsverklaringen.
Gerco beschikt over KOMO® attest-met-productcertificaat KOMO K53319, K53320 en K53622. Deze attesten geven aan dat producten beoordeeld en goedgekeurd zijn volgens beoordelingsrichtlijn BRL2881 en voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, indien wordt voldaan aan de in het attest genoemde voorwaarden.

Daarnaast geeft Gerco op projectniveau op diverse manieren uiting aan de hoogste kwaliteitseisen. De Gerco-afdichtingssticker (op door het bedrijf behandelde afdichtingen), het Gerco-logboek (waarin alle relevante gegevens over de brandwerendheid van uw project vermeld staan), de Gerco-kwaliteitsverklaring en het Gerco-garantiecertificaat zijn voorbeelden van de zekerheden die Gerco u biedt. Het afsluiten van een onderhoudscontract maakt de cirkel rond. U bent daarmee verzekerd van regelmatige inspectie en onderhoud op het gebied van de brandwerendheid van uw pand.

vertrouwen

Verklaring Brandveilige Doorvoeren

Om de beheerscirkel te sluiten heeft Gerco Brandpreventie samen met Efectis Nederland (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid) de Verklaring Brandveilige Doorvoeren ontwikkeld. Efectis Nederland is een partij die een onafhankelijke inspectie uitvoert nadat brandwerende afdichtingen zijn aangebracht of hersteld. Als de werkzaamheden zijn gerealiseerd in overeenstemming met de toepassingsgebieden van de producten en testrapporten krijgt de vergunninghouder recht op de gebouwgebonden Verklaring Brandveilige Doorvoeren.

Disclaimer
De producten zijn getest volgens de vigerende nationale en Europese beproevingsmethoden. Deze methoden schrijven voor dat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde standaardconfiguraties voor wat betreft de opbouw van de constructie waarin het afdichtingsysteem is getest. De beproevingsresultaten zijn geldig voor zover de daadwerkelijke situatie overeenkomt met de beproevingssituatie. In het geval dat de constructie in de praktijk afwijkt, dient de prestatie aangetoond te worden door middel van een relevante extrapolatienorm of dient er een expert judgement opgesteld te worden door het instituut dat de brandproef heeft uitgevoerd en beoordeeld. Indien er voor een vergelijkbare situatie reeds een expert judgement voorhanden is kan op basis daarvan een engineering judgement door de producent worden opgesteld.